Njoftimet e fundit

 • Vendi i zhvillimit te Trajnimit SNK Njoftohen të gjithë të interesuarit se vendi i zhvillimit për trajnimin e SNK do të jetë Universiteti Marin Barleti tek liqeni artificial, sipas kalendarit të njoftuar më parë.
  Posted Apr 6, 2018, 6:31 AM by Rezart Demiraj
 • Kalendari i Trajnimeve për SKK dhe SNK/IFRS — Prill - Qershor 2018 IKM njofton të gjithë kandidatët dhe të interesuarit për Kontabilistë të Miratuar, se do të zhvillojë në periudhën Prill - Qershor 2018 trajnime për Standardet Kombëtare, Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Trajnimet ...
  Posted Mar 28, 2018, 5:50 AM by Rezart Demiraj
 • Pyetësor në lidhje me trajnimet e IKM në kuadër të Kualifikimit të Vijueshëm Anetaret e IKM jane te lutur të plotësojnë pyestësorin qe gjendet ne vijim. Ky pyetesor shërben për marrjen e mendimit të anëtarësisë në lidhje me trajnimet që gjykohen si më ...
  Posted Mar 23, 2018, 12:11 PM by Rezart Demiraj
 • Njoftim per aplikim per anetar te KPAP. Bazuar ne piken 2 te nenit 17 te ligjit nr. 10091 date 05.03.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te Audituesit Ligjor dhe Kontabilistit te Miratuar” si dhe ...
  Posted Mar 1, 2018, 7:27 AM by Rezart Demiraj
Showing posts 1 - 4 of 69. View more »