Dokumentat që duhen plotësuar

 1. Fotokopje e diplomës
 2. Fotokopje pasaporte ose çertifikate personale
 3. CV
 4. 2 fotografi 4 cm x 6 cm
 5. Tarifat
  • Për anëtarët 5.000 Lek/vit
  • Për kandidatët 2.000 Lek/vit
  • Pagesa kryhet pranë arkës së Institutit ose ne rruge Bankare
  • Societe Generale Albania - LEKAcc. Nr: 1522, IBAN: AL65 2131 1044 0000 0000 0000 1522
 6. Kërkesë për anëtarësim (shiko me poshtë)
ĉ
Ikm Albania,
Dec 5, 2012, 4:44 PM
Ċ
Ikm Albania,
Dec 5, 2012, 4:44 PM
Ĉ
Ikm Albania,
Dec 5, 2012, 4:40 PM
ĉ
Ikm Albania,
Dec 5, 2012, 4:44 PM
Ċ
Ikm Albania,
Dec 5, 2012, 4:44 PM
Ĉ
Ikm Albania,
Dec 5, 2012, 4:40 PM