Vendi i zhvillimit te Trajnimit SNK

posted Apr 6, 2018, 6:31 AM by Rezart Demiraj

Njoftohen të gjithë të interesuarit se vendi i zhvillimit për trajnimin e SNK do të jetë Universiteti Marin Barleti tek liqeni artificial, sipas kalendarit të njoftuar më parë.

Kalendari i Trajnimeve për SKK dhe SNK/IFRS — Prill - Qershor 2018

posted Mar 28, 2018, 5:50 AM by Rezart Demiraj

IKM njofton të gjithë kandidatët dhe të interesuarit për Kontabilistë të Miratuar, se do të zhvillojë në periudhën Prill - Qershor 2018 trajnime për Standardet Kombëtare, Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Trajnimet Përgatitore, të cilat shërbejnë për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar!

Trajnimet do të zhvillohen sipas kalendarit të mëposhtëm:

Periudha Prill - Qershor 2018


Lloji i Trajnimit Trajnim në SKK 
Kohëzgjatja 6 ditë
Kursi I 04 - 06  & 11 - 13 Maj 2018
   
Lloji i Trajnimit Trajnim në  SNK
Kohëzgjatja 2 ditë
Kursi I 14 - 15 Prill 2018
Kursi II 26 - 27 Maj 2018
   
Lloji i Trajnimit Trajnim Përgatitor
Trajnim pergatitor (Kontabilititet, Raportim Financiar, Analizë e PF) Qershor 2018
Trajnim pergatitor (Legjislacioni Tatimor në RSH) Qershor 2018
Trajnim pergatitor (Legjislacioni Tregetar, e Drejta Civile dhe e Drejta e Punës) Qershor 2018


Orari për SKK
E Premte          16.30 - 20.30
E Shtunë          13.30 - 20.00
E Diel                 8.30 -15.00
 
Orari për SNK
E Shtunë           13.30 - 18.30
E Diel                 8.30 - 14.30


Pyetësor në lidhje me trajnimet e IKM në kuadër të Kualifikimit të Vijueshëm

posted Mar 23, 2018, 12:10 PM by Rezart Demiraj   [ updated Mar 23, 2018, 12:11 PM ]

Anetaret e IKM jane te lutur të plotësojnë pyestësorin qe gjendet ne vijim. Ky pyetesor shërben për marrjen e mendimit të anëtarësisë në lidhje me trajnimet që gjykohen si më të vlefshme në kuadër të Kualifikimit të Vijueshëm

Njoftim per aplikim per anetar te KPAP.

posted Mar 1, 2018, 7:27 AM by Rezart Demiraj

Bazuar ne piken 2 te nenit 17 te ligjit nr. 10091 date 05.03.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te Audituesit Ligjor dhe Kontabilistit te Miratuar” si dhe te pikes 2 te nenit 3 te rregullores nr. 2 date 22.02.2018 “PËR FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË PROVIMEVE TË AFTËSIVE PROFESIONALE DHE MBIKËQYRJES SË  PROCESIT TË TESTIMIT TË KANDIDATËVE PËR AUDITUES LIGJOR DHE KONTABILIST TË MIRATUAR TE BORDIT TË MBIKËQYRJES PUBLIKE”, IKM njofton te gjithe anetaret KM te cilet plotesojne kushtet, te aplikojne per vendin e anetarit ne KPAP si perfaqesues i organizatave profesionale.

Njoftim: Regjstrimet per trajnimin SKK ne Durres dhe Fier jane mbyllur

posted Feb 6, 2018, 4:30 AM by Rezart Demiraj   [ updated Feb 6, 2018, 4:33 AM ]

Njoftohen te gjithe anetaret dhe kandidatet e IKM se jane mbyllur regjistrimet per trajnimin e SKK per Durresin dhe Tiranen.

Njoftim: Regjstrimet per trajnimin SKK ne Tirane jane mbyllur

posted Jan 30, 2018, 3:27 AM by Rezart Demiraj

Njoftohen te gjithe anetaret dhe kandidatet e IKM se jane mbyllur regjistrimet per trajnimin e SKK per Tiranen.

Programi i Trajnimeve per SKK ne rrethe:

posted Jan 17, 2018, 4:44 AM by Rezart Demiraj

Te nderuar anetare te IKM. Me poshte gjeni programin e trajnimeve per SKK (projekti i Bankes Boterore) sipas rretheve.
Kalendari i trajnimeve per SKK ne rrethe - Sezoni 2018

posted Jan 5, 2018, 3:52 AM by Rezart Demiraj   [ updated Jan 5, 2018, 3:53 AM ]

Njoftohen te gjithe anetaret dhe kandidatet e IKM ne RRETHE se trajnimet per Standardet Kombetare te Kontabilitetit, ne kuader te projektit te Bankes Boterore, per vitin 2018 do te zhvillohen sipas kalendarit te meposhtem:


Durres        dy fundjava             2 - 4 shkurt dhe 9 - 11 shkurt

Fier             dy fundjava            9 - 11 shkurt dhe 16 - 18 shkurt

Shkoder      dy fundjava            16 - 18 shkurt dhe 23 - 25 shkurt

Korce          dy fundjava            23 - 25 shkurt dhe 2 - 4 mars

Per t'u regjistruar duhet te dergoni nje kerkese ne adresen elektronike te IKM ikm.alb@gmail.com.

Regjistrimi duhet te konfirmohet nga sekretaria e IKM.

Kalendari trajnimeve per SKK ne Tirane - Sezoni 2018

posted Jan 5, 2018, 3:48 AM by Rezart Demiraj   [ updated Jan 8, 2018, 3:04 AM ]

Njoftohen te gjithe anetaret dhe kandidatet e IKM ne TIRANE se trajnimet per Standardet Kombetare te Kontabilitetit, ne kuader te projektit te Bankes Boterore, per vitin 2018 do te zhvillohen sipas kalendarit te meposhtem:

15 - 21 Janar 2018 

22 - 28 Janar 2018

29 Janar - 4 Shkurt 2018

5 - 11 Shkurt 2018

 

Orari javor do te jete:

Hene - Premte    17:00 - 21:00

Shtune                09:00 - 15:00

Diele                   09:00 - 13:00 


Vendi i zhvillimit te trajnimeve

Godina Liria, ne hyrje te Qytetit Studenti


Per t'u regjistruar duhet te dergoni nje kerkese ne adresen elektronike te IKM ikm.alb@gmail.com.

Regjistrimi duhet te konfirmohet nga sekretaria e IKM.

Hapen regjistrimet per modulet e trajnimit per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar

posted Dec 15, 2017, 5:07 AM by Rezart Demiraj

Njoftohen te gjithe anetaret dhe kandidatet e IKM se ne kuadrin e projektit “Forcimi i edukimit në fushën e kontabilitetit dhe auditimit për hartuesit e pasqyrave financiare dhe punonjësit e tatim-taksave, dhe i kapaciteteve teknike në profesionin e kontabilistit dhe audituesit” prane KKK jane hapur regjistrimet per modulet e trajnimit per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar.

Procesi i regjistrimit do te menaxhohet nga Keshilli Kombetar i Kontabilitetit. Per me shume klikoni linkun e meposhtem.


Trajnimi eshte vetem per ata individe qe ne punen e tyre zbatojne SNRF.

1-10 of 69