Instituti i Kontabilistëve të Miratuar, u pranua si anëtar shok (associate) nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (IFAC), organizata globale e profesionit të kontabilitetit me anëtarë nga 127 vende të botës.

Pranimi u shpall në Mbledhjen e Këshillit të IFAC mbajtur më 15 nëntor në Cape Town të Afrikës së Jugut!