Njoftime‎ > ‎

LISTA E KANDIDATEVE EKR & KM PËR PROVIMIN E DATËS 27.04.2013

posted Apr 22, 2013, 1:12 PM by Rezart Demiraj   [ updated Apr 22, 2013, 1:42 PM by Ikm Albania ]
Më poshtë gjeni listën e kandidateve EKR & KM qe do të marrin pjesë në provimin e datës 27.04.2013: "Kontabilitet, raportim financiar dhe analiza e Pasqyrave Financiare." 
Provimi do të zhvillohet në orën 14.00, datë 27.04.2013, në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

Pagesa do të bëhet në Bankën Kombëtare Tregtare

Emërtimi:           AC - Provimet IEKA
Nr. i llogarisë:     4020 34 661
IBAN:                 AL73 2051 1021 0346 61CL OTCL ALLC


Përshkrimi:         Tarifë Regjistrimi Provimi i Parë KM/EKR
Shuma:               9.000 LEKE


Ditën e provimit kandidatët të jenë të pajisur me një dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë), makinë llogaritese si dhe me dokumentin për kryerjen e pagesës.

Për më shumë njoftime në lidhje me provimet e aftësisë profesionale klikoni këtë link
Ċ
Rezart Demiraj,
Apr 22, 2013, 1:12 PM
Comments