Njoftime‎ > ‎

NJOFTIM PËR KANDIDATËT PËR KONTABILISTË TË MIRATUAR

posted Feb 25, 2014, 5:14 AM by Ikm Albania   [ updated Feb 25, 2014, 5:23 AM ]
Regjistrimet:
  • Regjistrimet për provimet e aftësisë profesionale si Kontabilist i Miratuar fillojnë më 24 mars 2014 dhe përfundojnë më 10 prill 2014
  • Orari i regjistrimeve është 16:00 deri 19:00
  • Regjistrimet do të kryhen nëpërmjet sekretarisë së Autoritetit të Certifikimit, në zyrat e organizatës profesionale të ekspertëve kontabël të regjistruar (IEKA), me adresë Rr. Elbasanit, Pall. Edil AL-IT (ne nje kat me zyrat e IKM). 

Dokumentacioni:

Kalendari i provimeve sipas disiplinave (vetëm për KM)

 Nr. Disiplina e Provimit Data e Provimit
1Kontabilitet, raportim financiar dhe analiza e pasqyrave financiare  3 maj 2014
2E drejta civile, e drejtë penale, legjislacioni tregtar dhe e drejtë e punës në Republikën e e Shqipërisë, në masën që këto i nteresojnë auditimit ligjore të pasqyrave financiare 24 maj 2014


Programi i provimeve për KM — Sezoni 2014 (vetëm për KM)
Kliko këtu


ĉ
Ikm Albania,
Feb 25, 2014, 5:22 AM
ĉ
Ikm Albania,
Feb 25, 2014, 5:14 AM
Comments