Njoftime‎ > ‎

Njoftim per aplikim per anetar te KPAP.

posted Mar 1, 2018, 7:27 AM by Rezart Demiraj
Bazuar ne piken 2 te nenit 17 te ligjit nr. 10091 date 05.03.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te Audituesit Ligjor dhe Kontabilistit te Miratuar” si dhe te pikes 2 te nenit 3 te rregullores nr. 2 date 22.02.2018 “PËR FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË PROVIMEVE TË AFTËSIVE PROFESIONALE DHE MBIKËQYRJES SË  PROCESIT TË TESTIMIT TË KANDIDATËVE PËR AUDITUES LIGJOR DHE KONTABILIST TË MIRATUAR TE BORDIT TË MBIKËQYRJES PUBLIKE”, IKM njofton te gjithe anetaret KM te cilet plotesojne kushtet, te aplikojne per vendin e anetarit ne KPAP si perfaqesues i organizatave profesionale.

ĉ
Rezart Demiraj,
Mar 2, 2018, 5:37 AM
Comments