Njoftime‎ > ‎

Standardet Kombëtare te Përmirësuara

posted Nov 5, 2013, 7:04 AM by Ikm Albania
Per të gjithë anëtarët e IKM:

Më poshtë do te gjeni Standardet Kombëtare te Përmirësuara te pergatitura nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit. Jeni të ftuar të jepni sugjerimet dhe komentet tuaja duke i paraqitur ne versionin "pa track changes" ne menyre qe te kuptohet ndryshimi i propozuar.

Sugjerimet duhet te dergohen ne adresen ikm.alb@gmail.com brenda datës 24 Nentor 2013!
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
ĉ
Ikm Albania,
Nov 5, 2013, 7:04 AM
Comments